I utrymmet mellan kroppens alla celler finns hyaluronsyra som gör transporten av viktiga ämnen till cellerna möjlig. Hyaluronsyran är nödvändig för att läkningen av sår och andra hudskador skall fungera.

Det har länge varit känt att extra tillförsel av hyaluronsyra påskyndar läkningsprocessen. Repa LysYal är en ny form av hyaluronsyra, bestående av lysinhyaluronat, thymin och sodiumklorid i en unik molekylstruktur, som innebär en mycket snabbare läkningsprocess än tidigare.

”Nytt hopp för svårbehandlade sår”

Sårvårdsspecialister i Lundby har använt Repalysyal på sår som tidigare visat sig vara svårbehandlade. Efter kort tid av behandling med RepaLysyal påvisade såren god läkningsförmåga, en effekt de inte tidigare sett bland sina patienter.

Läs hela artikeln

"Effect of Lysine Hyaluronate on the Healing of Decubitus Ulcers in Rehabilitation Patients"

Hyaluronsyra har länge använts för att påskynda läkning av svårläkta sår.
I en studie på San Raffaelesjukhuset i Salmona (Italien) genomfördes 2010 en jämförande studie på effekten av traditionell hyaluronsyra med effekten av det nya hyluronsyrepreparatet i Repa Lysyal, som i decubitussår visade en överlägsen förmåga att skynda på läkningen. Man såg också att den bidrog till nybildning av blodkärl och dämpade värk i såren.

Läs studie här